Índice
AVISOS
 • Como novidade para o curso 2013-14, a inscrición na ficha xeral será online

 • Pode contactar connosco no mail gestionim@edu.coruna.es ou no teléfono 981902327

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
Ayuntamiento de A Coruña
Casa Paredes
Avda. da Marina 18
2º e 3º andar
15001 A Coruña
educacion@coruna.es
www.edu.coruna.es

SOPORTE TÉCNICO
gestionim@edu.coruna.es
Teléfono: 981 90 23 27

Presentación

Presentación do libro e información sobre o servizo municipal de educación

Resumo

Pdf co resumo de todos os programas, actividades e datas.

Fichas de solicitude xeral e específica

Acceso e descarga das fichas
Programas educativos do Servizo Municipal de Educación Servizo Municipal de Xuventude Servizo Municipal de Deportes Programas educativos doutros servizos municipais Centros educativos de titularidade municipal Outros recursos municipais de interese educativo Outras entidades con interese educativo

Obradoiro de autoestima para nenos e nenas con dislexia

Información xeral
Descrición

Obradoiro dirixido a mellorar e reforzar a autoestima dos nenos e nenas con dislexia.

Realízase en colaboración con AGADIX (Asociación Galega de Dislexia)

Persoas destinatarias

Escolares de 3º de primaria ata secundaria, divididos en grupos de idade (8-10 anos, 11-13 anos, 14-16 anos).

Período de realización

Desde o 17 de outubro de 2013 ata o 29 de maio de 2014

Condicións do programa

Dirixido a alumnado preferentemente residente na Coruña dignosticados con dislexia. Se requiere presentación de diagnóstico.

Horario

Xoves de 17:00 a 20:30 horas.

Custo

40 €

Inscrición alumnado

Do día 11 ó 27 de setembro do 2013, a través da ficha online específica

Máis información

OBXECTIVOS

Reforzar o desenvolvemento da autoestima e axudar ás familias a construir unha autoestima sólida nos seus fillos e fillas.

CONTIDOS

O obradoiro estruturase en 3 bloques

Bloque 1. Primeiro trimestre (outubro-decembro)

 1. Quen somos?
 2. Tarxetas de identidade
 3. O xogo do detective
 4. Si eu fora……..sería
 5. Si os meus pes falaran
 6. O que poido facer
 7. Sentimentos malos…fóra!
 8. O ovillo de la
 9. Caricias con palabras
 10. Círculo de aplausos
 11. Voume de viaxe e levo…

METODOLOXÍA

Traballaranse os diferentes contidos dunha maneira flexible, activa, participativa, individualizada e socializadora intentando potenciar as posibilidades que cada neno e nena teñen como persoas.

RECURSOS

Recursos humans. Un especialista en educación con coñecementos sobre trastornos da aprendizaje con experiencia no campo da infancia e con especialidade en trastornos da aprendizaje.

Recursos materiais: espazo amplo, mesas, sillas, proxector e pantalla, pelotas, cordas, pizarras, cartulinas, ceras, rotuladores, pinturas, tesoiras, lápices, celo, pegamento, ovillos de la.

AVALIACIÓN

Entrevistas e enquisas cas persoas participantes e cas súas familias

Centros onde se oferta

Aberto a todos os centros educativos.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

O obradoiro impartirase no Espazo de Iniciativas Xuvenís (EIX) na rúa Matadero, 68 – baixo (A Coruña)

Inscrición
Inscrición alumnado

Do día 11 ó 27 de setembro do 2013, a través da ficha online específica

Contacto
Información de contacto

Ana Botana Pérez

www.edu.coruna.es

educacion@coruna.es

Tel. 981 18 42 00

Fax: 981 18 43 70

Máis información no enderezo electrónico de AGADIX agadix@hotmail.es ou no teléfono: 608 570 211