Programa de conciliación "Cóxegas"

Programa de fomento da conciliación familiar E laboral para familias con fillos e fillas escolarizados en centros públicos, en tempo extraescolar durante os periodos nos que as ANPAs non desenvolvrn actividades extraescolares (xuño).

As actividades serán de xogo, xogos e deportes, así coma actividades lúdicas de animación teatral, plástica ....

PERSOAS DESTINATARIAS: Alumnado de E. Infantil e E. primaria de centros públicos (CEIP) da ciudade

PERÍODO DE REALIZACIÓN: de luns a venres, de 16 a 18 h; do 1 al 23 de xuño ou de 19 a 23 de xuño de 2017 según os centros.

INSCRICIÓN: No lugar e horario que estableza a ANPA DE CADA CENTRO, do 15 ao 24 de maio.