Castellano | Galego
Ficha de inscrición: ACOREUROPA VIII
(ciclos superiores)

Instrucións:

  • Mediante este formulario poderá realizar a inscrición no programa ACOREUROPA VIII
    (ciclos superiores)
  • Todos os campos se deben de cubrir obrigatoriamente.
  • Unha vez cuberta a solicitude, mostrarase un enlace para descargar e imprimir un xustificante a modo de confirmación do envío.
  • Documentación a entregar, xunto ca copia do xustificante asinada (no xustificante aparecerá un número de identificación -ID- que será o de referencia do teu expediente no proceso) e outra documentación...
  • A presentación desta solicitude implica a aceptación das bases desta convocatoria.

•Perdeu o xustificante da súa preinscrición? Obteña aquí unha copia.

•Descarga de documentación complementaria:

 

Datos persoais
Nome:
Apelidos:
NIF/NIE:
Data de nacemento:
Nacionalidade:
Sexo: Home Muller
Enderezo:
CP:
Poboación:
Teléfono Fixo:
Móbil:
Email (en minúsculas):
Unha vez realizada a solicitude, enviarase unha copia do xustificante a esta dirección de email.
Datos académicos/laborais
Centro educativo de procedencia:
Data de finalización dos estudos:
Nome do ciclo cursado:
Qué fas actualmente?:
Cursos relacionados coas prácticas solicitadas:
É demandante de emprego?: Si Non Antigüidade
Preferencias

Áreas profesionais donde desexas desenvolver la experiencia, especificar 3, por orden de preferencia :

Sé realista e enumera soamente aquelas nas que te veas capacitado para realizar nunha empresa estranxeira, tendo en conta as túas experiencias, coñecementos e destreza co idioma do país de destino

1.
2.
3.

Preferencia de país de destino:

(sempre que poidas ir según o teu coñecemento de idiomas)

Coñecemento de idiomas (agás castelán e galego)

Aclaración: O nivel máis baixo do coñecemento do idioma sería o A1, e iría aumentando ata chegar ao C2

Idioma Comprensión oral Comprensión escrita Expresión oral Expresión escrita Gramática Vocabulario
Cursos e probas de idiomas realizados e certificados: (EOI, Trinity, Cambridge, CAPLE, TELC, ...)
Viviches anteriormente fóra de España? Si Non
En qué país e por qué motivo?

Introduza o texto que ve na imaxe. Si non o ve correctamente, prema no ligazón Cargar outra imaxe para xerar unha nova imaxe.

Imaxe Captcha [Cargar outra imaxe ]
Texto da imaxe *:

Logo Colaborador