Castellano | Galego
Programa de conciliación Cóxegas: Ficha de solicitude de praza

Instrucións:

  • Mediante este formulario poderá realizar a solictude de praza neste programa. Deberá cubrir os datos solicitados.
  • Os campos cun asterisco deben ser cubertos obrigatoriamente.
  • Unha vez cuberta a solicitude, poderá descargar un xustificante que terá que ser firmado polo pai/nai/titor legal e entregado na ANPA do centro.
  • O abono da cuota son 10€ e tamén se realizará na ANPA do centro.
  • O periodo de realización da actividade será do 12 ao 30 de setembro.

•Perdeu o xustificante da súa preinscrición? Obteña aquí unha copia.

ERRO: o prazo de inscrición nesta actividade está actualmente pechado